XXVIII Walne Zebranie Członków

XXVIII Walne Zebranie Członków

W dniu 29 czerwca 2023 roku w sali bankietowej Mazovia Rabeto Catering  k. Sierpca odbyło się XXVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem obrad było dokonanie podsumowania 2022 roku, tj. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2022 oraz przyjęcie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2022 (w tym: informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat) oraz Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej za rok 2022. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2022. Podczas obrad zebrani zatwierdzili Plan pracy oraz Plan finansowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na rok 2023.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za przybycie.

Zostaw Komentarz