• Gmina Gozdowo
  Gmina Gozdowo
 • Miasto Sierpc
  Miasto Sierpc
 • Miasto Sierpc
  Miasto Sierpc
 • Gmina Gozdowo
  Gmina Gozdowo
 • Miasto Sierpc
  Miasto Sierpc
 • Gmina Sierpc
  Gmina Sierpc
 • Gmina Mochowo
  Gmina Mochowo
 • Gmina Szczutowo
  Gmina Szczutowo
 • Gmina Rościszewo
  Gmina Rościszewo
 • Miasto Sierpc
  Miasto Sierpc
 • Gmina Szczutowo
  Gmina Szczutowo
 • Gmina Zawidz
  Gmina Zawidz
 • Gmina Rościszewo
  Gmina Rościszewo
 • Gmina Sierpc
  Gmina Sierpc

Zaproszenie na szkolenie dla Wnioskodawców

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” serdecznie zaprasza osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu powiatu sierpeckiego, tj. gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie… Czytaj dalej Zaproszenie na szkolenie dla Wnioskodawców

Zrealizowany projekt – Gmina Szczutowo

Beneficjent: Gmina Szczutowo Tytuł operacji: Wymiana pokrycia dachowego oraz termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutowie Czas realizacji: od 10 czerwca 2020 roku do 22 lipca 2021 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej) Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub… Czytaj dalej Zrealizowany projekt – Gmina Szczutowo

XXV Walne Zebranie Członków

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Zajeździe „SONATA” w Studzieńcu k. Sierpca odbyło się XXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”. Celem obrad było dokonanie podsumowania 2020 roku, tj. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2020 oraz przyjęcie Sprawozdania finansowego… Czytaj dalej XXV Walne Zebranie Członków

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „SIERPECKIE PARTNERSTWO” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2016 – 2022 (dalej LSR). Podstawowe przesłanki uzasadniające konieczność aktualizacji LSR wynikają z konieczności aktualizacji dostępnych limitów… Czytaj dalej Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

wpis w: Aktualności | 0

W piątek, 4 czerwca 2021 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” będzie nieczynne. Dzień ten został ustalony wolnym od pracy, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę (1 maj 2021 r.) Zarządzeniem nr 1/2021 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD… Czytaj dalej

Umowa na projekt grantowy – “Promowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD “Sierpeckie Partnerstwo”

wpis w: Aktualności | 0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, że dnia 7 maja 2021 roku podpisała umowę Nr 00058-6935-UM0720053/20 z Województwem Mazowieckim na projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie… Czytaj dalej Umowa na projekt grantowy – “Promowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD “Sierpeckie Partnerstwo”

Zrealizowany projekt – Gmina Miasto Sierpc (3)

Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc Tytuł operacji: Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania “Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw w Parku T. Mirosławskiego w Sierpcu Czas realizacji: od 16 lipca 2020 roku do 20 kwietnia 2021 roku (od dnia… Czytaj dalej Zrealizowany projekt – Gmina Miasto Sierpc (3)

Zrealizowany projekt – Gmina Miasto Sierpc (2)

Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc Tytuł operacji: Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania “Sierpeckie Partnerstwo” – Pływająca fontanna na Jeziórkach – dostawa wraz z uruchomieniem Czas realizacji: od 16 lipca 2020 roku do 25 marca 2021 roku (od dnia… Czytaj dalej Zrealizowany projekt – Gmina Miasto Sierpc (2)

Zrealizowany projekt – Gmina Miasto Sierpc (1)

Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc Tytuł operacji: Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania “Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sierpcu Czas realizacji: od 16 lipca 2020 roku do 17 marca 2021 roku (od dnia zawarcia… Czytaj dalej Zrealizowany projekt – Gmina Miasto Sierpc (1)

1 2 3 4 23
Facebook