Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Kryteria wyboru operacji
Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych
Kryteria wyboru grantobiorców
Plan Komunikacji
Regulamin doradztwa
Umowa ramowa
Harmonogram planowanych naborów wniosków