W chwili obecnej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” liczy 47 członków.

Członkowie Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, reprezentują sektory: publiczny (8 członków), gospodarczy (11 członków), społeczny (9 członków) i mieszkańcy (19 członków).

 Lista członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”
– stan na dzień 31.12.2019 r.

Sektor publiczny:

1. Gmina Gozdowo
2. Gmina Mochowo
3. Gmina Rościszewo
4. Gmina Sierpc
5. Gmina Miasto Sierpc
6. Gmina Szczutowo
7. Gmina Zawidz
8. Aneta Trębińska (Gmina Mochowo – pełnomocnictwo)

Sektor gospodarczy:

1. Stanisław Śmigielski (gm. Gozdowo)
2. Teodor Zasadowski (gm. Mochowo)
3.  Aleksandra Kawska (gm. Mochowo)
4. Irena Beksa (gm. Rościszewo)
5. Józef Rękawiecki (gm. Sierpc)
6. Iwona Janiszewska (gm. Sierpc)
7. P. P. H. U. Adam Malinowski (miasto Sierpc)
8. Fitness Klub „Step” Katarzyna Dul (miasto Sierpc)
9. Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
10. Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
11. Andrzej Marlęga (gm. Zawidz)

Sektor społeczny:

1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo (gm. Gozdowo)
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie (gm. Gozdowo)
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawinie (gm. Mochowo)
4. Ochotnicza Straż Pożarna Chwały (gm. Rościszewo)
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach (gm. Sierpc)
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutowie (gm. Szczutowo)
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu Kościelnym (gm. Zawidz)
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie Kościelnym
9. Stowarzyszenie Sierpeccy Amatorzy Fizycznej Aktywności Rekreacji i Integracji „SAFARI”

Sektor mieszkańca:

1. Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
2. Sławomir Krystek (gm. Gozdowo)
3. Anna Górczyńska (gm. Gozdowo)
4. Barbara Kozakiewicz (gm. Mochowo)
5. Jan Sugajski (gm. Rościszewo)
6. Romana Hoffman (gm. Rościszewo)
7. Witold Dziurlikowski (gm. Rościszewo)
8. Barbara Gumińska (gm. Sierpc)
9. Piotr Borowski (gm. Sierpc)
10. Dariusz Kalkowski (miasto Sierpc)
11. Tadeusz Prekurat (miasto Sierpc)
12. Arkadiusz Meller (miasto Sierpc)
13. Jarosław Perzyński (miasto Sierpc)
14. Dariusz Lazarowski (gm. Szczutowo)
15. Leszek Brodowski (gm. Zawidz)
16. Franczak Dariusz (gm. Zawidz)
17. Korpoliński Krzysztof (gm. Sierpc)
18. Tomaszewski Zbigniew (gm. Mochowo)
19. Twardowski Andrzej (gm. Szczutowo)

Procentowy udział poszczególnych sektorów w stosunku do ogólnej liczby członków Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

17% – sektor publiczny, 23% –  sektor gospodarczy, 19% – sektor społeczny, 41% – sektor mieszkańca

 

 Lista członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”
– stan na dzień 17.05.2019 r.

Sektor publiczny:

1. Gmina Gozdowo
2. Gmina Mochowo
3. Gmina Rościszewo
4. Gmina Sierpc
5. Gmina Miasto Sierpc
6. Gmina Szczutowo
7. Gmina Zawidz
8. Aneta Trębińska (Gmina Mochowo – pełnomocnictwo)

Sektor gospodarczy:

1. Stanisław Śmigielski (gm. Gozdowo)
2. Teodor Zasadowski (gm. Mochowo)
3.  Aleksandra Kawska (gm. Mochowo)
4. Irena Beksa (gm. Rościszewo)
5. Józef Rękawiecki (gm. Sierpc)
6. Iwona Janiszewska (gm. Sierpc)
7. P. P. H. U. Adam Malinowski (miasto Sierpc)
8. Fitness Klub „Step” Katarzyna Dul (miasto Sierpc)
9. Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
10. Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
11. Andrzej Marlęga (gm. Zawidz)

Sektor społeczny:

1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo (gm. Gozdowo)
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie (gm. Gozdowo)
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawinie (gm. Mochowo)
4. Ochotnicza Straż Pożarna Chwały (gm. Rościszewo)
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach (gm. Sierpc)
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutowie (gm. Szczutowo)
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu Kościelnym (gm. Zawidz)
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie Kościelnym
9. Stowarzyszenie Sierpeccy Amatorzy Fizycznej Aktywności Rekreacji i Integracji „SAFARI”

Sektor mieszkańca:

1. Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
2. Sławomir Krystek (gm. Gozdowo)
3. Anna Górczyńska (gm. Gozdowo)
4. Jadwiga Przedpełska (gm. Mochowo)
5. Barbara Kozakiewicz (gm. Mochowo)
6. Jan Sugajski (gm. Rościszewo)
7. Romana Hoffman (gm. Rościszewo)
8. Witold Dziurlikowski (gm. Rościszewo)
9. Barbara Gumińska (gm. Sierpc)
10. Piotr Borowski (gm. Sierpc)
11. Dariusz Kalkowski (miasto Sierpc)
12. Tadeusz Prekurat (miasto Sierpc)
13. Arkadiusz Meller (miasto Sierpc)
14. Jarosław Perzyński (miasto Sierpc)
15. Dariusz Lazarowski (gm. Szczutowo)
16. Leszek Brodowski (gm. Zawidz)
17. Franczak Dariusz (gm. Zawidz)
18. Korpoliński Krzysztof (gm. Sierpc)
19. Tomaszewski Zbigniew (gm. Mochowo)
20. Twardowski Andrzej (gm. Szczutowo)

Procentowy udział poszczególnych sektorów w stosunku do ogólnej liczby członków Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

17% – sektor publiczny, 23% –  sektor gospodarczy, 19% – sektor społeczny, 42% – sektor mieszkańca

 Lista członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”
– stan na dzień 12.03.2019 r.

Sektor publiczny:

1. Gmina Gozdowo
2. Gmina Mochowo
3. Gmina Rościszewo
4. Gmina Sierpc
5. Gmina Miasto Sierpc
6. Gmina Szczutowo
7. Gmina Zawidz
8. Aneta Trębińska (Gmina Mochowo – pełnomocnictwo)

Sektor gospodarczy:

1. Stanisław Śmigielski (gm. Gozdowo)
2. Teodor Zasadowski (gm. Mochowo)
3.  Aleksandra Kawska (gm. Mochowo)
4. Irena Beksa (gm. Rościszewo)
5. Józef Rękawiecki (gm. Sierpc)
6. Iwona Janiszewska (gm. Sierpc)
7. P. P. H. U. Adam Malinowski (miasto Sierpc)
8. Fitness Klub „Step” Katarzyna Dul (miasto Sierpc)
9. Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
10. Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
11. Andrzej Marlęga (gm. Zawidz)

Sektor społeczny:

1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo (gm. Gozdowo)
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie (gm. Gozdowo)
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawinie (gm. Mochowo)
4. Ochotnicza Straż Pożarna Chwały (gm. Rościszewo)
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach (gm. Sierpc)
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutowie (gm. Szczutowo)
7. Stowarzyszenie „Życzliwe serca” (gm. Szczutowo)
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu Kościelnym (gm. Zawidz)
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie Kościelnym
10. Stowarzyszenie Sierpeccy Amatorzy Fizycznej Aktywności Rekreacji i Integracji „SAFARI”

Sektor mieszkańca:

1. Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
2. Sławomir Krystek (gm. Gozdowo)
3. Anna Górczyńska (gm. Gozdowo)
4. Jadwiga Przedpełska (gm. Mochowo)
5. Barbara Kozakiewicz (gm. Mochowo)
6. Jan Sugajski (gm. Rościszewo)
7. Romana Hoffman (gm. Rościszewo)
8. Witold Dziurlikowski (gm. Rościszewo)
9. Barbara Gumińska (gm. Sierpc)
10. Piotr Borowski (gm. Sierpc)
11. Dariusz Kalkowski (miasto Sierpc)
12. Tadeusz Prekurat (miasto Sierpc)
13. Arkadiusz Meller (miasto Sierpc)
14. Jarosław Perzyński (miasto Sierpc)
15. Dariusz Lazarowski (gm. Szczutowo)
16. Leszek Brodowski (gm. Zawidz)
17. Franczak Dariusz (gm. Zawidz)
18. Korpoliński Krzysztof (gm. Sierpc)
19. Tomaszewski Zbigniew (gm. Mochowo)
20. Twardowski Andrzej (gm. Szczutowo)

Procentowy udział poszczególnych sektorów w stosunku do ogólnej liczby członków Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

16% – sektor publiczny, 22% –  sektor gospodarczy, 20% – sektor społeczny, 41% – sektor mieszkańca

 

 Lista członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”
– stan na dzień 09.11.2017 r.

Sektor publiczny:

1. Gmina Gozdowo
2. Gmina Mochowo
3. Gmina Rościszewo
4. Gmina Sierpc
5. Gmina Miasto Sierpc
6. Gmina Szczutowo
7. Gmina Zawidz
8. Aneta Trębińska (Gmina Mochowo – pełnomocnictwo)

Sektor gospodarczy:

1. Stanisław Śmigielski (gm. Gozdowo)
2. Teodor Zasadowski (gm. Mochowo)
3.  Aleksandra Kawska (gm. Mochowo)
4. Irena Beksa (gm. Rościszewo)
5. Józef Rękawiecki (gm. Sierpc)
6. Iwona Janiszewska (gm. Sierpc)
7. P. P. H. U. Adam Malinowski (miasto Sierpc)
8. Fitness Klub „Step” Katarzyna Dul (miasto Sierpc)
9. Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
10. Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
11. Andrzej Marlęga (gm. Zawidz)

Sektor społeczny:

1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo (gm. Gozdowo)
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie (gm. Gozdowo)
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawinie (gm. Mochowo)
4. Ochotnicza Straż Pożarna Chwały (gm. Rościszewo)
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach (gm. Sierpc)
6. Stowarzyszenie Klub Rowerowy DYNAMO Sierpc (miasto Sierpc)
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutowie (gm. Szczutowo)
8. Stowarzyszenie „Życzliwe serca” (gm. Szczutowo)
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu Kościelnym (gm. Zawidz)
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie Kościelnym
11. Stowarzyszenie Sierpeccy Amatorzy Fizycznej Aktywności Rekreacji i Integracji „SAFARI”

Sektor mieszkańca:

1. Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
2. Sławomir Krystek (gm. Gozdowo)
3. Anna Górczyńska (gm. Gozdowo)
4. Jadwiga Przedpełska (gm. Mochowo)
5. Barbara Kozakiewicz (gm. Mochowo)
6. Jan Sugajski (gm. Rościszewo)
7. Romana Hoffman (gm. Rościszewo)
8. Witold Dziurlikowski (gm. Rościszewo)
9. Barbara Gumińska (gm. Sierpc)
10. Piotr Borowski (gm. Sierpc)
11. Dariusz Kalkowski (miasto Sierpc)
12. Tadeusz Prekurat (miasto Sierpc)
13. Arkadiusz Meller (miasto Sierpc)
14. Jarosław Perzyński (miasto Sierpc)
15. Janusz Obczyński (gm. Szczutowo)
16. Dariusz Lazarowski (gm. Szczutowo)
17. Wojciech Gajewski (gm. Zawidz)
18. Leszek Brodowski (gm. Zawidz)
19. Franczak Dariusz (gm. Zawidz)
20. Korpoliński Krzysztof (gm. Sierpc)
21. Tomaszewski Zbigniew (gm. Mochowo)
22. Twardowski Andrzej (gm. Szczutowo)

Procentowy udział poszczególnych sektorów w stosunku do ogólnej liczby członków Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

 

  Lista członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”
– stan na dzień 09.05.2016 r.

Sektor publiczny:

1. Gmina Gozdowo
2. Gmina Mochowo
3. Gmina Rościszewo
4. Gmina Sierpc
5. Gmina Miasto Sierpc
6. Gmina Szczutowo
7. Gmina Zawidz
8. Aneta Trębińska (Gmina Mochowo – pełnomocnictwo)

 

Sektor gospodarczy:

1. Stanisław Śmigielski (gm. Gozdowo)
2. Teodor Zasadowski (gm. Mochowo)
3.  Aleksandra Kawska (gm. Mochowo)
4. Irena Beksa (gm. Rościszewo)
5. Józef Rękawiecki (gm. Sierpc)
6. Iwona Janiszewska (gm. Sierpc)
7. P. P. H. U. Adam Malinowski (miasto Sierpc)
8. Fitness Klub „Step” Katarzyna Dul (miasto Sierpc)
9. Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
10. Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
11. Andrzej Marlęga (gm. Zawidz)

 

Sektor społeczny:

1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo (gm. Gozdowo)
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie (gm. Gozdowo)
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawinie (gm. Mochowo)
4. Ochotnicza Straż Pożarna Chwały (gm. Rościszewo)
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach (gm. Sierpc)
6. Stowarzyszenie Klub Rowerowy DYNAMO Sierpc (miasto Sierpc)
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutowie (gm. Szczutowo)
8. Stowarzyszenie „Życzliwe serca” (gm. Szczutowo)
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu Kościelnym (gm. Zawidz)
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie Kościelnym
11. Stowarzyszenie Sierpeccy Amatorzy Fizycznej Aktywności Rekreacji i Integracji „SAFARI”

 

Sektor mieszkańca:

1. Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
2. Sławomir Krystek (gm. Gozdowo)
3. Anna Górczyńska (gm. Gozdowo)
4. Jadwiga Przedpełska (gm. Mochowo)
5. Barbara Kozakiewicz (gm. Mochowo)
6. Jan Sugajski (gm. Rościszewo)
7. Romana Hoffman (gm. Rościszewo)
8. Witold Dziurlikowski (gm. Rościszewo)
9. Barbara Gumińska (gm. Sierpc)
10. Piotr Borowski (gm. Sierpc)
11. Dariusz Kalkowski (miasto Sierpc)
12. Tadeusz Prekurat (miasto Sierpc)
13. Arkadiusz Meller (miasto Sierpc)
14. Jarosław Perzyński (miasto Sierpc)
15. Jakub Smólczyński (gm. Szczutowo)
16. Janusz Obczyński (gm. Szczutowo)
17. Dariusz Lazarowski (gm. Szczutowo)
18. Wojciech Gajewski (gm. Zawidz)
19. Leszek Brodowski (gm. Zawidz)
20. Franczak Dariusz (gm. Zawidz)
21. Korpoliński Krzysztof (gm. Sierpc)
22. Tomaszewski Zbigniew (gm. Mochowo)
23. Twardowski Andrzej (gm. Szczutowo)

 

Procentowy udział poszczególnych sektorów w stosunku do ogólnej liczby członków Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

 

Lista członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”
– stan na dzień 27.07.2015 r.

 

Sektor publiczny:

 1. Gmina Gozdowo
 2. Gmina Mochowo
 3. Gmina Rościszewo
 4. Gmina Sierpc
 5. Gmina Miasto Sierpc
 6. Gmina Szczutowo
 7. Gmina Zawidz
 8. Aneta Trębińska (Gmina Mochowo – pełnomocnictwo)

  

Sektor gospodarczy:

 1. Stanisław Śmigielski (gm. Gozdowo)
 2. Teodor Zasadowski (gm. Mochowo)
 3. Aleksandra Kawska (gm. Mochowo)
 4. Irena Beksa (gm. Rościszewo)
 5. Józef Rękawiecki (gm. Sierpc)
 6. Iwona Janiszewska (gm. Sierpc)
 7. P. P. H. U. Adam Malinowski (miasto Sierpc)
 8. Fitness Klub „Step” Katarzyna Dul (miasto Sierpc)
 9. Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
 10. Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
 11. Andrzej Marlęga (gm. Zawidz)

 

Sektor społeczny:

 1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo (gm. Gozdowo)
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie (gm. Gozdowo)
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawinie (gm. Mochowo)
 4. Ochotnicza Straż Pożarna Chwały (gm. Rościszewo)
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach (gm. Sierpc)
 6. Stowarzyszenie Klub Rowerowy DYNAMO Sierpc (miasto Sierpc)
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutowie (gm. Szczutowo)
 8. Stowarzyszenie „Życzliwe serca” (gm. Szczutowo)
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu Kościelnym (gm. Zawidz)

 

Sektor mieszkańca:

 1. Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
 2. Sławomir Krystek (gm. Gozdowo)
 3. Anna Górczyńska (gm. Gozdowo)
 4. Jadwiga Przedpełska (gm. Mochowo)
 5. Barbara Kozakiewicz (gm. Mochowo)
 6. Jan Sugajski (gm. Rościszewo)
 7. Romana Hoffman (gm. Rościszewo)
 8. Witold Dziurlikowski (gm. Rościszewo)
 9. Barbara Gumińska (gm. Sierpc)
 10. Piotr Borowski (gm. Sierpc)
 11. Dariusz Kalkowski (miasto Sierpc)
 12. Tadeusz Prekurat (miasto Sierpc)
 13. Arkadiusz Meller (miasto Sierpc)
 14. Jarosław Perzyński (miasto Sierpc)
 15. Jakub Smólczyński (gm. Szczutowo)
 16. Janusz Obczyński (gm. Szczutowo)
 17. Dariusz Lazarowski (gm. Szczutowo)
 18. Wojciech Gajewski (gm. Zawidz)
 19. Leszek Brodowski (gm. Zawidz)

 

Procentowy udział poszczególnych sektorów w stosunku do ogólnej liczby członków Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”