“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”
współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR
zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

 

nowe.lgdsp.pl/lsr-2023-2027/