Procedury
Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru grantobiorców
Plan Komunikacji
Regulamin doradztwa
Umowa ramowa
Harmonogram planowanych naborów wniosków