Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 1z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 1z (aktualizacja marzec 2017 r.) – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) – otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) – obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 1z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 1z – otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) – zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r. otwórz

6) Wybrane akty prawne

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1839) – otwórz
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.) – otwórz
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) – otwórz
 • ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz.1130 z późn. zm.) – otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1857) – otwórz