Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” wyodrębniło w swej strukturze cztery organy władzy odpowiedzialne za prawidłową realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Rada.

Skład organów władzy Stowarzyszenia – stan na dzień 29 czerwiec 2020 r.

        ZARZĄD:  

 • Jarosław Perzyński – Prezes
 • Dariusz Franczak – Skarbnik
 • Zbigniew Tomaszewski- Sekretarz
 • Dariusz Kalkowski – członek zarządu
 • Krzysztof Korpoliński – członek zarządu
 • Jan Sugajski – członek zarządu
 • Andrzej Twardowski – członek zarządu

  KOMISJA REWIZYJNA:

    
 • Iwona Janiszewska – Przewodnicząca
 • Tadeusz Prekurat – Z – ca Przewodniczącej
 • Sławomir Krystek – Sekretarz 

  RADA :
   
 • Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
 • Aneta Trębińska (gm. Mochowo)
 • Irena Beksa (gm. Rościszewo)
 • Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
 • Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
 • Filip Osuchowski (gm. Sierpc)
 • Marek Figura (gm. Sierpc)

Skład organów władzy Stowarzyszenia – stan na dzień 14 października 2016 r.

        ZARZĄD:        

 • Dariusz Kalkowski – Prezes
 • Dariusz Franczak – Skarbnik
 • Jarosław Perzyński – Sekretarz
 • Krzysztof Korpoliński – członek zarządu
 • Jan Sugajski – członek zarządu
 • Zbigniew Tomaszewski – członek zarządu
 • Andrzej Twardowski – członek zarządu

Tekst Regulaminu pracy Zarządu

         KOMISJA REWIZYJNA:            

 • Romana Hoffman – Przewodnicząca
 • Tadeusz Prekurat – Z-ca Przewodniczącej
 • Sławomir Krystek – Sekretarz

Tekst Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej 

         RADA:               

 • Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
 • Aneta Trębińska (gm. Mochowo)
 • Irena Beksa (gm. Rościszewo)
 • Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
 • Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
 • Kazimierz Szablewski (gm. Sierpc)
 • Sebastian Biegański (gm. Sierpc)

Tekst Regulaminu Rady – z dnia 5 grudnia 2016r.

Tekst Regulaminu Rady

 

Skład organów władzy Stowarzyszenia – stan na dzień 9 maja 2016 r.

        ZARZĄD:        

 • Dariusz Kalkowski – Prezes
 • Jan Sugajski – Skarbnik
 • Jarosław Perzyński – Sekretarz
 • Krzysztof Korpoliński – członek zarządu
 • Dariusz Franczak  – członek zarządu
 • Zbigniew Tomaszewski – członek zarządu
 • Andrzej Twardowski – członek zarządu

         KOMISJA REWIZYJNA:            

 • Romana Hoffman – Przewodnicząca
 • Tadeusz Prekurat – Z-ca Przewodniczącej
 • Sławomir Krystek – Sekretarz

         RADA:               

 • Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
 • Aneta Trębińska (gm. Mochowo)
 • Irena Beksa (gm. Rościszewo)
 • Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
 • Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
 • Kazimierz Szablewski (gm. Sierpc)
 • Sebastian Biegański (gm. Sierpc)

 

Skład organów władzy Stowarzyszenia – stan na dzień 29 grudnia 2015 r.

          ZARZĄD:        

 • Dariusz Kalkowski – Prezes
 • Jan Sugajski – Skarbnik
 • Jarosław Perzyński – Sekretarz

 

          KOMISJA REWIZYJNA:           

 • Barbara Gumińska – Przewodnicząca
 • Sławomir Krystek – Z-ca Przewodniczącej
 • Barbara Kozakiewicz – członek Komisji

 

          RADA:          

 • Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
 • Aneta Trębińska (gm. Mochowo)
 • Irena Beksa (gm. Rościszewo)
 • Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
 • Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
 • Kazimierz Szablewski (gm. Sierpc)
 • Sebastian Biegański (gm. Sierpc)

 

Skład organów władzy Stowarzyszenia – stan na dzień 8 czerwca 2015 r.

 

  ZARZĄD:       

 • Dariusz Kalkowski – Prezes
 • Jan Sugajski – Skarbnik
 • Jarosław Perzyński – Sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA:     

 • Barbara Gumińska – Przewodnicząca,
 • Sławomir Krystek – Z-ca Przewodniczącej,
 • Barbara Kozakiewicz – członek Komisji.

 

          RADA:         

 • Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
 • Aneta Trębińska (gm. Mochowo)
 • Irena Beksa (gm. Rościszewo)
 • Józef Rękawiecki (gm. Sierpc)
 • Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
 • Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)

 

Skład organów władzy Stowarzyszenia w okresie od września 2008 do czerwca 2015

 

  ZARZĄD:       

 • Jadwiga Przedpełska – Prezes
 • Jakub Smólczyński – Skarbnik
 • Jan Sugajski – Sekretarz
 • Dariusz Kalkowski – członek Zarządu
 • Tadeusz Prekurat – członek Zarządu
 • Wojciech Gajewski – członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:     

 • Barbara Gumińska – Przewodnicząca,
 • Sławomir Krystek – Z-ca Przewodniczącej,
 • Barbara Kozakiewicz – członek Komisji.

 

          RADA:         

 • Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
 • Aneta Trębińska (gm. Mochowo)
 • Irena Beksa (gm. Rościszewo)
 • Józef Rękawiecki (gm. Sierpc)
 • Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
 • Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)

 

Funkcje poszczególnych organów władzy określone zostały w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.