Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” wyodrębniło w swej strukturze cztery organy władzy odpowiedzialne za prawidłową realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Rada.

Skład organów władzy Stowarzyszenia:

        ZARZĄD:  

 • Jarosław Perzyński – Prezes
 • Dariusz Franczak – Skarbnik
 • Zbigniew Tomaszewski- Sekretarz
 • Dariusz Kalkowski – członek zarządu
 • Krzysztof Korpoliński – członek zarządu
 • Jan Sugajski – członek zarządu
 • Andrzej Twardowski – członek zarządu

  KOMISJA REWIZYJNA:

 • Iwona Janiszewska – Przewodnicząca
 • Tadeusz Prekurat – Z – ca Przewodniczącej
 • Sławomir Krystek – Sekretarz 

  RADA :

 • Aneta Trębińska (gm. Mochowo)
 • Artur Żbikowski (gm. Szczutowo)
 • Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz)
 • Elżbieta Krasińska (gm. Gozdowo)
 • Irena Beksa (gm. Rościszewo)
 • Paweł Dul (gm. Miasto Sierpc)
 • Filip Osuchowski (gm. Sierpc)