Wejście w życie rozporządzenia zmieniającego w ramach poddziałania 19.2

Wejście w życie rozporządzenia zmieniającego w ramach poddziałania 19.2

wpis w: Aktualności | 0

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające zostało ogłoszone w dniu 2 września 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym  po dniu ogłoszenia, tj. 3 września 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż pod poniższym linkiem znajdują się zaktualizowane dokumenty aplikacyjnew ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, które będą składane do biura w trakcie trwania naboru.

Formularze wniosków i umów w ramach “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Zostaw Komentarz