Relacja ze szkolenia z dn.14.11.2016 r.

Relacja ze szkolenia z dn.14.11.2016 r.

W dniu 14 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się szkolenie w formie warsztatów praktycznych aplikowania o środki dla jednostek sektora finansów publicznych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc. Szkolenie poprowadził Pan Michał Marciniak z firmy STREFAPLUS.
Wszystkich zebranych przywitał Prezes Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” Pan Dariusz Kalkowski, który przedstawił istotne kwestie związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
Celem szkolenia było praktyczne omówienie zagadnień związanych z trwającym naborem wniosków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Przeprowadzono warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz omówiono załączniki do wniosku w tym kartę – uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 1053
 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zostaw Komentarz