XV Walne Zebranie Członków

XV Walne Zebranie Członków

W dniu 05 grudnia 2016 roku w Zajeździe “OAZA” w Całowni gm. Szczutowo odbyło się XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.
Celem obrad było podjęcie uchwał w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” oraz przyjęcia tekstu jednolitego, a także w sprawie: zmiany uchwały Nr 106/XII/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacenia wynagrodzenia członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za udział w posiedzeniach Rady.
Po części oficjalnej Walnego Zebrania Członków, Prezes Zarządu w związku ze zbliżającymi się świętami zaprosił wszystkich zebranych do wysłuchania części artystycznej w postaci kolęd i pastorałek w wykonaniu Patrycji Malinowskiej.

Zostaw Komentarz