Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2016

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2016

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 1/2016 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na Posiedzeniu Rady w dniu 16.12.2016 r. przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Lista operacji zgodnych z LSR – do pobrania

Lista operacji wybranych – do pobrania

Protokół z posiedzenia Rady – do pobrania

Rejestr interesów członków Rady – do pobrania

Wybrane do dofinansowania wnioski o udzielenie wsparcia wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji w dniu dzisiejszym zostały przekazane do Zarządu Województwa Mazowieckiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.

Zostaw Komentarz