XVI Walne Zebranie Członków

XVI Walne Zebranie Członków

       W dniu 30 marca 2017 roku w Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnym Hotel Skansen, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

       Celem obrad było m.in. dokonanie podsumowania 2016 roku, tj. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2016 oraz przyjęcie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2016 (w tym: informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat.) Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2016. Podczas obrad zebrani zatwierdzili Plan pracy oraz Plan finansowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na rok 2017.

      Po zakończeniu części oficjalnej Prezes Zarządu zaprosił wszystkich zebranych do wysłuchania występu artystycznego w wykonaniu uczennicy Szkoły Podstawowej w Gozdowie – Łucji Gurczyńskiej, która już w wieku 5 lat rozpoczęła naukę gry na pianinie. Poza nauką w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, Łucja rozwija swoje zainteresowania muzyczne i taneczne również w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej. Tradycją staje się już umilanie ważnych wydarzeń Stowarzyszenia występami lokalnych artystów.

Zostaw Komentarz