Szkolenie dla Rady i pracowników Biura LGD

Szkolenie dla Rady i pracowników Biura LGD

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 27 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”. Celem szkolenia było zapoznanie zarówno członków organu decyzyjnego (Rady) jak również pracowników Biura z tematyką dotyczącą projektów grantowych, od procesu naboru, poprzez ocenę i wybór grantów, aż do etapu rozliczania, monitorowania i kontroli realizacji grantów. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie swym zakresem objęło dwa szkolenia zaplanowane do realizacji w ramach Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego (Rady) i pracowników Biura Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”. Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • Proces oceny i wyboru grantów realizowanych w ramach projektu grantowego,
  • Warsztaty w zakresie przebiegu oceny grantów – ocena wstępna,
  • Warsztaty w zakresie przebiegu oceny grantów – ocena ostateczna i odwołania,

oraz

  • Zasady rozliczania grantów,
  • Zasady monitorowania i kontroli realizacji grantów.

W efekcie, członkowie Rady jak również pracownicy Biura otrzymali syntetyczną wiedzę na temat przebiegu całego procesu dotyczącego projektów grantowych.

 

Szkolenie zorganizowano w ramach Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego (Rady)
i pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

Szkolenie współfinansowane ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaw Komentarz