Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zobligowane jest do bieżącego monitorowania osiąganych wskaźników realizujących cele oraz przedsięwzięcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

W związku z powyższym opracowana została ankieta monitorująca dla Beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjent zgodnie z § 5 Umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany jest do „przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych”

Ankieta do pobrania znajduje się w zakładce: „Strefa Beneficjenta” – przejdź do strony

Beneficjenci zobowiązani będą wypełnić i dostarczyć do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Sierpeckie Partnerstwo” po otrzymaniu płatności ostatecznej.

Zostaw Komentarz