Konkurs fotograficzny – zgłoszenia do 30 listopada !

Konkurs fotograficzny – zgłoszenia do 30 listopada !

Tylko do 30 listopada br. można składać prace w ramach konkursu fotograficznego
pt. Odkrywamy piękno LGD “Sierpeckie Partnerstwo”. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, do pobrania poniżej.

Regulamin konkursu – czytaj

Zgłoszenie konkursowe – osoby niepełnoletnie – pobierz

Zgłoszenie konkursowe – osoby pełnoletnie – pobierz

Plakat – pobierz

 

 

Konkurs fotograficzny zorganizowany w ramach realizacji Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaw Komentarz