Zrealizowany projekt (1) – Gmina Miasto Sierpc

Zrealizowany projekt (1) – Gmina Miasto Sierpc

Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc

Tytuł operacji: Budowa placów zabaw – ul. Paderewskiego w Sierpcu dz. nr ewid. 3937/3

Czas realizacji: od 22 maja 2017 roku do 21 lutego 2018 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 40 668,00 

Koszty całkowite realizacji operacji: 63 913,52 zł

Opis operacji: Celem operacji było utworzenie placu zabaw na działce o nr. ewid. 3937/3 mieszczącej się przy ul. Paderewskiego w Sierpcu. W ramach projektu został przygotowany teren pod plac zabaw, posiana trawa, zakupione i zamontowane wyposażenie placu zabaw oraz urządzenia  małej architektury. 

IMG 1333 IMG 1332

Zostaw Komentarz