Zrealizowany projekt (3) – Gmina Miasto Sierpc

Zrealizowany projekt (3) – Gmina Miasto Sierpc

Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc

Tytuł operacji: Budowa placów zabaw – ul. Jana Pawła II w Sierpcu dz. nr ewid.3967/4

Czas realizacji: od 12 kwietnia 2017 roku do 21 lutego 2018 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 40 026,00 

Koszty całkowite realizacji operacji: 62 904,62 zł

Opis operacji: Celem operacji było utworzenie placu zabaw na działce o nr ewid.3967/4 mieszczącej się przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu. W ramach projektu został przygotowany teren pod plac zabaw, posiana trawa, zakupione i zamontowane wyposażenie placu zabaw oraz urządzenia  małej architektury. 

IMG 1310 IMG 1305 IMG 1309

Zostaw Komentarz