Wyniki oceny w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów 1/2018/G

Wyniki oceny w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów 1/2018/G

W związku z zakończeniem wyboru grantów w ramach naboru nr 1/2018/G w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – przedsięwzięcie pod nazwą „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” przedstawiamy wstępne wyniki oceny.

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR – do pobrania

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania – do pobrania

Protokół z posiedzenia Rady dn. 09 kwietnia 2018 r.– do pobrania

Rejestr interesów członków Rady dn. 09 kwietnia 2018 r. – do pobrania

W dniu dzisiejszym za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w oświadczeniu zawartym we wniosku o powierzenie grantu adres e-mail zostały wysłane do Grantobiorców informacje o wynikach wstępnej oceny, zawierające pouczenie o możliwości wniesienia odwołania zgodnie z Procedurą oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych, których beneficjentem jest Stowarzyszenie LGD “Sierpeckie Partnerstwo”, finansowanych z PROW na lata 2014-2020.

Zostaw Komentarz