XIX Walne Zebranie Członków

XIX Walne Zebranie Członków

W dniu 3 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc odbyło się XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.
Celem obrad było podjęcie uchwał w sprawie: wyboru Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, odwołania członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, ustalenia liczby członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, ustalenia wysokości oraz zasad wypłacenia wynagrodzenia członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” za udział w posiedzeniach Rady.

Złożono także serdeczne podziękowania Panu Dariuszowi Kalkowskiemu, który zrezygnował z pełnienia dalszej funkcji Prezesa Zarządu za ogromne zaangażowanie i sumienną pracę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków Prezesa Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

IMG 20190103 133732 20190103 133847

Zostaw Komentarz