Zrealizowany projekt – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie

Zrealizowany projekt – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie

Beneficjent: Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie

Tytuł operacji: Prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie – remont dachu

Czas realizacji: od 10 stycznia 2018 roku do 10 grudnia 2018 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 55 595,57 zł

Opis operacji: W ramach realizacji operacji zrealizowano II etap prac polegających na renowacji dachu w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie, który zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 6 (obręb ewid. 0018 Kozice Smorzewo). Z uwagi na destrukcję elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, nieszczelność pokrycia dachowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa parafianom i osobom odwiedzającym nastąpiła konieczność przeprowadzenia renowacji dachu Kościoła. W ramach wniosku zrealizowany został remont dachu nad prezbiterium i zakrystiami bocznymi. Kościół służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, gdyż jest cały czas użytkowany i udostępniany parafianom i osobom zwiedzającym.

6 5 4 3 2 (3) 1

 

Zostaw Komentarz