Zrealizowany projekt – Gmina Szczutowo

Beneficjent: Gmina Szczutowo

Tytuł operacji: Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne.

Czas realizacji: od 23 maja 2017 roku do 4 stycznia 2019 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 81 097,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 127 451,27 zł

Opis operacji: Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Szczechowo poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej, wykorzystywanej na cele rekreacyjne i kulturalne. W ramach operacji budynek rozbudowany został o pomieszczenia wc, spełniające wymagania osób niepełnosprawnych, wykonana została wymiana dachu oraz wymiana drzwi wejściowych, wykonana została elewacja całego budynku wraz z dociepleniem oraz instalacja grzewcza. Świetlica służy jako miejsce spotkań kulturalno – rekreacyjnych całej społeczności lokalnej.

 

20181128 111155 20181128 111137 20181128 111133 20181128 111113

Zostaw Komentarz