XX Walne Zebranie Członków

XX Walne Zebranie Członków

W dniu 18 kwietnia 2019 roku w Zajeździe „OAZA”, M.M. Obczyńscy, Całownia 10B, 09-227 Szczutowo odbyło się XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem obrad było m.in. dokonanie podsumowania 2018 roku, tj. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2018 oraz przyjęcie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2018 (w tym: informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat). Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2018. Podczas obrad zebrani zatwierdzili Plan pracy oraz Plan finansowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na rok 2019.

IMG 20190418 132317 IMG 20190418 132305

 

Zostaw Komentarz