Informacja dla Wnioskodawców!

Informacja dla Wnioskodawców!

wpis w: Aktualności | 0

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą  możliwości uzyskania dodatkowych punktów dla Wnioskodawców aplikujących o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej z obszaru gmin: Mochowo, Rościszewo i Sierpc w ramach kryterium NR 6 tj. Miejsce realizacji operacji – realizacja operacji na terenie gminy o poziomie udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyższym niż średnia na obszarze LSR.

Dane przedstawia tabela poniżej.

 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Jednostka terytorialna 2017
%
pkt.
Ogółem obszar LGD 9,9 0
Miasto Sierpc 9,3 0
Gozdowo 9,8 0
Mochowo 11,8 10
Rościszewo  11,3 10
Sierpc 11,0 10
Szczutowo 9,0 0
Zawidz 8,6 0

 

Zostaw Komentarz