Zaproszenie na szkolenie dla Wnioskodawców

Zaproszenie na szkolenie dla Wnioskodawców

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż przewidziany jest w ramach LSR nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, przedsięwzięcie pod nazwą „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością uzyskania wsparcia na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się dnia 11 września 2019 r. (środa) od godziny 8:00 do godziny 13:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a – sala konferencyjna.

Zostaw Komentarz