Przed nami kolejne nabory wniosków – GRANTY!

Przed nami kolejne nabory wniosków – GRANTY!

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż w najbliższym czasie przewidziany jest w ramach LSR nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na projekty grantowe w ramach:

  • Przedsięwzięcie „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Minimalna wartość grantu (dofinansowania) wynosi nie mniej niż 5 000 złotych oraz nie więcej niż 25 000 złotych.
  • Przedsięwzięcie „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Minimalna wartość grantu (dofinansowania) wynosi nie mniej niż 5 000 złotych oraz nie więcej niż 12 500 złotych.

Wnioski o powierzenie grantu mogą składać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jednostki sektora finansów publicznych, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne. Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe do poziomu 95% kosztów kwalifikowanych i ma ono formę refundacji.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

 

Zostaw Komentarz