Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2019

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2019

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 4/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – przedsięwzięcie pod nazwą „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia” przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Lista operacji zgodnych z LSR – do pobrania

Lista operacji wybranych – do pobrania

Protokół z posiedzenia Rady – do pobrania

Wzór protestu – do pobrania

Zostaw Komentarz