Podsumowanie warsztatów dla wnioskodawców

Podsumowanie warsztatów dla wnioskodawców

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 27 grudnia 2019 roku, tj. w piątek w biurze LGD “Sierpeckie Partnerstwo” odbyły się warsztaty dla wnioskodawców (grantobiorców) w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz załączników w ramach naboru 1/2020/G oraz 2/2020/G.

Warsztaty dotyczyły zasad sporządzania przez Grantobiorców dokumentów aplikacyjnych związanych z powierzeniem grantu – wypełnienie wniosku o powierzenie grantu, formułowanie celu projektu, odniesienie się do celów LSR oraz analizy możliwości uzyskania punktów w ramach poszczególnych kryteriów. Omówiono, również zobowiązania wynikające z umowy o powierzenie grantu – weryfikacja założeń projektu na etapie rozliczenia zadania.

Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

20200225 103247 20200225 122022 20200225 132602 20200225 080934

Zostaw Komentarz