WNIOSKODAWCY! ZBLIŻA SIĘ NABÓR

WNIOSKODAWCY! ZBLIŻA SIĘ NABÓR

wpis w: Aktualności | 0

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie oraz w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach powyższych zakresów będzie można składać od dnia 15 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym ogłoszenia o naborach, wnioski o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełniania, formularze umów o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.lgdsp.pl. Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Ponadto Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa przewidzianego w ramach naborów wniosków. Konsultacje wniosków o przyznanie pomocy w biurze LGD na minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania naborów będzie premiowane
w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanymi naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy). Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD w rejestrze udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa. Doradztwo świadczone w Biurze LGD  nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.

Zostaw Komentarz