Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2020 oraz 2/2020

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2020 oraz 2/2020

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 1/2020 w zakresie podejmowania działalności działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie – przedsięwzięcie pod nazwą „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie” oraz naboru 2/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – przedsięwzięcie pod nazwą „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia” przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2020:

Lista operacji zgodnych z LSR – do pobrania

Lista operacji niezgodnych z LSR – do pobrania

Lista operacji wybranych – do pobrania

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2020:

Lista operacji zgodnych z LSR – do pobrania

Lista operacji wybranych – do pobrania

 

Protokół z posiedzenia Rady – do pobrania

Wzór protestu – do pobrania

Zostaw Komentarz