Umowa na projekt grantowy – “Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”

Umowa na projekt grantowy – “Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”

wpis w: Aktualności | 0

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, że dnia 28 stycznia 2021 roku podpisało umowę Nr 00046-6935-UM0720054/20 z Województwem Mazowieckim na projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” w zakresie: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa jakości życia i wzmocnienie kapitału społecznego oraz umożliwienie mieszkańcom obszaru LSR udziału w działaniach edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez organizację szkoleń, warsztatów i eventów.

Na ten projekt Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo” pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 48 153,00 zł.
W ramach wyżej wymienionego projektu grantowego planuje się realizację następujących zadań:
1) “Żyj świadomie – razem dla czystego środowiska”.
2) Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w celu wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR.
3) Organizacja szkoleń z “Zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych”.
4) Eko – Piknik Rodzinny “Graj w Zielone”.
5) Zielono Mi! – cykl eventów szkoleniowych.
6) Środowisko ponad wszystko.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

Zostaw Komentarz