Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

W dniu 16 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu odbył się Warsztat refleksyjny na temat  realizacji LSR i działań LGD przeprowadzany w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR zgodnie z  Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. Moderatorem warsztatu była Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020. Wypracowane wnioski z przeprowadzonego warsztatu zasilą o dodatkowe informacje Sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok 2020.

151405667 154777899741906 5800261532519900334 n 150695258 155295822973867 3468502448421869242 n

Zostaw Komentarz