Zrealizowany projekt – Gmina Sierpc

Zrealizowany projekt – Gmina Sierpc

Beneficjent: Gmina Sierpc

Tytuł operacji: Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – II etap, Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162/22

Czas realizacji: od 2 lipca 2020 roku do 6 września 2021 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 34 373,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 54 021,60 zł

Opis operacji: W ramach operacji wykonano prace polegające na budowie siłowni zewnętrznej. Zamontowano urządzenia siłowe w miejscu miejscu utwardzonego placu (biegacz, jeździec + narciarz na słupie, wioślarz pojedynczy, rower ręce i nogi + sztanga na słupie, wyciąg górny + rower na słupie, orbitrek pojedynczy), a także lampa i ławka solarna. Zamontowano również ławki wolnostojące.

Regulamin infrastruktura Borkowo Wielkie Zdjęcie infrastruktura Borkowo Wielkie Tablica Infrastruktura Borkowo Wielkie

Zostaw Komentarz