Zrealizowany projekt – Gmina Sierpc

Zrealizowany projekt – Gmina Sierpc

Beneficjent: Gmina Sierpc

Tytuł operacji: Budowa siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 91/4 obręb Studzieniec, gmina Sierpc

Czas realizacji: od 2 lipca 2020 roku do 4 listopada 2021 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 45 505,85 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 71 967,15 zł

Opis operacji: W ramach operacji wykonano prace budowlane polegające na utwardzeniu placu pod urządzenia siłowni. Plac został obramowany obrzeżem betonowym. Wykonano dojście do placu z kostki brukowej. Dojście obramowano obrzeżem betonowym. Zamontowano urządzenia: biegacz, urządzenie orbitrek, urządzenie rower – ręce/nogi oraz sztangę, regulamin siłowni, ławkę solarną, ławki wolnostojące, kwadratowy kosz betonowy na śmieci, oświetlenie solarne.

Regulamin silownia Studzieniec Zdjęcie siłownia Studzieniec Zdjęcie tablica Siłownia Studzieniec

 

Zostaw Komentarz