Zrealizowany projekt – Gmina Sierpc

Zrealizowany projekt – Gmina Sierpc

Beneficjent: Gmina Sierpc

Tytuł operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 91/4 obręb Studzieniec, gmina Sierpc.

Czas realizacji: od 2 lipca 2020 roku do 15 grudnia 2021 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 127 259,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 199 999,11 zł

Opis operacji: W ramach operacji wykonano prace budowlane polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego. Rodzaje wykonanych boisk sportowych: boisko do piłki ręcznej, boisko do gry w siatkówkę, boisko do koszykówki. Wykonano także oświetlenie solarne.

Zdjęcie regulamin i tablica boisko Studzieniec Zdjęcie boisko Studzieniec

Zostaw Komentarz