Posiedzenie Rady – ocena wniosków w ramach naboru 1/2021 i 2/2021

Posiedzenie Rady – ocena wniosków w ramach naboru 1/2021 i 2/2021

wpis w: Aktualności, Strefa Rady | 0

W związku z zakończonym w dniu 17 stycznia 2022 roku naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (nabór 1/2021) – przedsięwzięcie pod nazwą „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie” oraz naborem wniosków na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomerycyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nabór 2/2021) – przedsięwzięcie pod nazwą „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”, Zastępca Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zawiadamia, iż w dniu 14 marca 2022 roku tj. poniedziałek o godzinie 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9/10, 09-200 Sierpc, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2021 i 2/2021.

Proponowany porządek obrad – pobierz

Zostaw Komentarz