XXVI Walne Zebranie Członków

XXVI Walne Zebranie Członków

W dniu 15 czerwca 2022 roku w sali bankietowej Mazovia Rabeto Catering  k. Sierpca odbyło się XXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem obrad było dokonanie podsumowania 2021 roku, tj. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2021 oraz przyjęcie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2021 (w tym: informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat) oraz Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej za rok 2021. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2021. Podczas obrad zebrani zatwierdzili Plan pracy oraz Plan finansowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na rok 2022.

Zostaw Komentarz