Powołano zespół ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – Pierwsze spotkanie zespołu roboczego

Powołano zespół ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – Pierwsze spotkanie zespołu roboczego

W dniu 10 lutego 2023 roku odbyło się w biurze LGD posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”, na którym został powołany zespół ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W skład zespołu weszło po dwóch przedstawicieli z każdej gminy obszaru LSR, członkowie Zarządu, pracownicy biura, eksperci zewnętrzni i działacze społeczni. Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze spotkanie robocze, na którym omówione zostały kwestie związane z przygotowaniem prac nad nową Strategią. Przedstawione zostały propozycje rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Dokonano analizy SWOT w oparciu o informacje zgromadzone podczas ogólnodostępnych spotkań informacyjno – konsultacyjnych, które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie w każdej gminie planowanej do objęcia LSR.

Zostaw Komentarz