Punkt konsultacyjny ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027

Punkt konsultacyjny ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027

Szanowni mieszkańcy !

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno – informacyjnego w biurze LGD “Sierpeckie Partnerstwo”. Serdecznie zapraszamy do udziału w indywidualnych konsultacjach, których przedmiotem będzie opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dwa dni w tygodniu, tj. we wtorek i piątek, w godzinach od 8:00 do 12:00, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.

 

Dodatkowo będzie można skonsultować i zostawić kartę pomysłu własnego projektu i wypełnić ankietę mającą na celu zbadanie potrzeb, problemów oraz określenie kierunków rozwoju regionu.

Zapraszamy do biura LGD “Sierpeckie Partnerstwo”
Adres: ul. Kopernika 9 pokój 10
Tel.: 660 734 803

Zostaw Komentarz