XXVII Walne Zebranie Członków

XXVII Walne Zebranie Członków

W dniu 2 czerwca 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu odbyło się XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem obrad było przyjęcie nowego Statutu Stowarzyszenia, przyjęcie nowych Regulaminów: Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, Regulaminu pracy Zarządu, Regulaminu Rady oraz zatwierdzenie nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2023-2027.

Zostaw Komentarz