XXX Walne Zebranie Członków

XXX Walne Zebranie Członków

W dniu 12 stycznia 2024 roku w Restauracji “Polska Toskania”, Bożewo Nowe ul. Płocka 49, 09-215 Bożewo odbyło się XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem obrad był wybór członków Zarządu, wybór Prezesa Stowarzyszenia, wybór członków Komisji Rewizyjnej oraz wybór członków Rady.
Wybór członków Zarządu, wybór Prezesa, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Rady spowodowany był kończącą się kadencją władz Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Pan Jarosław Perzyński, dotychczasowe funkcje zgodzili się również pełnić członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.

Gratulujemy osobom wybranym do poszczególnych organów i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

Zostaw Komentarz