Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z powiatu sierpeckiego na warsztat refleksyjny, którego celem jest analiza końcowa wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia LGD “Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2023 (LSR) i jej efektów a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez LGD “Sierpeckie Partnerstwo” w 2024 roku.

Moderatorem spotkania będzie Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014 – 2020.

Warsztat odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a w dniu 23.02.2024 r. (piątek) o godzinie 09:00. 

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Zostaw Komentarz