XXXII Walne Zebranie Członków

XXXII Walne Zebranie Członków

W dniu 27 czerwca 2024 roku w sali bankietowej Mazovia Rabeto Catering k. Sierpca odbyło się XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem obrad było dokonanie podsumowania 2023 roku, tj. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2023 oraz przyjęcie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2023 (w tym: informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat) oraz Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej za rok 2023. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2023. Podczas obrad zebrani zatwierdzili Plan pracy oraz Plan finansowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na rok 2024.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za przybycie.

 

Zostaw Komentarz