Relacja ze szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów 30.09.2016 r.

Relacja ze szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów 30.09.2016 r.

W dniu 30 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się szkolenie skierowane do potencjalnych Beneficjentów, w szczególności przedstawicieli grup defaworyzowanych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej PROW na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc. Szkolenie poprowadził Pan Michał Marciniak z firmy STREFAPLUS.

Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” Pan Dariusz Kalkowski, który przywitał wszystkich uczestników oraz przedstawił zarys historii Stowarzyszenia, a także oznajmił, iż przystępujemy do realizacji nowej strategii na lata 2016-2022 zgodnie z zawartą w dniu 17 maja 2016 roku umową ramową, a ponadto poinformował o celach, przedsięwzięciach oraz zbliżających się naborach wniosków.

W szkoleniu uczestniczyły osoby zainteresowane zakładaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Celem szkolenia było praktyczne omówienie zagadnień związanych z możliwościami ubiegania się o fundusze unijne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy jak również aktów prawnych oraz aktualnych rozporządzeń, przedstawienie kryteriów wyboru operacji. Ponadto istotnym punktem było przedstawienie zasad przygotowania biznesplanu dla operacji związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz roli kosztorysu inwestorskiego, jako załącznika do wniosku o przyznanie pomocy.

W trakcie spotkania uczestnicy zgłaszali swoje wątpliwości poprzez zadawane pytania.

Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu.

 

Szkolenie  zrealizowano zgodnie z Planem Komunikacji. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zostaw Komentarz