Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

wpis w: Aktualności | 0

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż podjął uchwałę o przystąpieniu do procedury zmiany kryteriów wyboru operacji. Potrzeba dokonania zmian podyktowana została wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Proponowane zmiany mają na celu wykluczenie możliwości dwuznacznej interpretacji niektórych kryteriów oraz wykluczenie błędów formalnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru (pliki z dokumentami poniżej).

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie od 06.10.2016 roku do 13.10.2016 rokudo godz. 12.00 na adres sierpeckie_partnerstwo@wp.pl.

 

Do pobrania:

Lokalne kryteria wyboru operacji – propozycja zmian (pobierz)

Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji (pobierz)

Zostaw Komentarz