Numer identyfikacyjny producenta

Numer identyfikacyjny producenta

wpis w: Aktualności | 0

Wszyscy potencjalni beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER zgodnie z § 4. ust. 1. Rozporządzenia MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (przejdź do strony).

Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychcas nie został już nadany) należy składać w powiatowym biurze ARiMR.

Powiat sierpecki: ul. Kopernika 8, 09-200 Sierpc.

 

Zostaw Komentarz