Szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura

Szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura

W dniu 12 października 2016 roku w Zajeździe “Oaza” w Całowni po zakończeniu Konferencji inaugurującej wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność odbyło się szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” w zakresie Metodyki oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR.

Program szkolenia obejmował:

1) Proces naboru, oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR,

2) Zasady oceny formalnej operacji pod kątem zgodności z PROW 2014-2020,

3) Warsztaty w zakresie przebiegu oceny wniosków, analiza kart oceny – ocena wstępna,

4) Warsztaty w zakresie przebiegu oceny wniosków, analiza kart oceny – ocena ostateczna i odwołania.

 

Szkolenie poprowadził Pan Michał Marciniak z firmy STREFAPLUS. Uczestnicy szkolenia uważnie słuchali omawianych zagadnień, a w kwestiach niejasnych zadawali pytania prowadzącemu szkolenie. Szkolenie zakończyło się testem potwierdzającym posiadane wiadomości.

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaw Komentarz