Relacja ze szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów – 28.10.2016 r.

Relacja ze szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów – 28.10.2016 r.

W dniu 28 października 2016 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Sierpcu odbyło się drugie szkolenie zaplanowane do realizacji w Planie Komunikacji skierowane do potencjalnych Beneficjentów, w szczególności przedstawicieli grup defaworyzowanych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej PROW na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc. Szkolenie poprowadził Pan Michał Marciniak z firmy STREFAPLUS.

Wszystkich zebranych przywitał Burmistrz Miasta Sierpc Pan Jarosław Perzyński. Następnie Prezes Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” Pan Dariusz Kalkowski przedstawił istotne kwestie związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, zobowiązaniach wynikających z podpisanej w dniu 17 maja 2016 roku umowy ramowej, jak również poinformował o celach, przedsięwzięciach oraz zbliżających się naborach wniosków.

W szkoleniu uczestniczyły osoby zainteresowane zakładaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
Celem szkolenia było praktyczne omówienie zagadnień związanych z możliwościami ubiegania się o fundusze unijne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy jak również aktów prawnych oraz aktualnych rozporządzeń, przedstawienie kryteriów wyboru operacji. Ponadto istotnym punktem było przedstawienie zasad przygotowania biznesplanu dla operacji związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz roli kosztorysu inwestorskiego, jako załącznika do wniosku o przyznanie pomocy.

W trakcie spotkania uczestnicy zgłaszali swoje wątpliwości poprzez zadawane pytania.

Do pobrania:
Prezentacja – szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów 28.10.2016 r. – pobierz
Poradnik dla osób zainteresowanych podjęciem działalności – pobierz
Poradnik dla osób zainteresowanych rozwinięciem działalności – pobierz

Szkolenie zrealizowano zgodnie z Planem Komunikacji. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zostaw Komentarz