Podejmowanie działalności gospodarczej – zaktualizowana instrukcja wniosku o płatność

Podejmowanie działalności gospodarczej – zaktualizowana instrukcja wniosku o płatność

wpis w: Bez kategorii | 0

Informujemy, iż została zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W instrukcji został doprecyzowany zapis w pkt. Dokumenty potwierdzające rzeczową realizację biznesplanu w części B. Załączniki do wniosku o płatność drugiej transzy – zmiana została oznaczona kolorem żółtym.

Instrukcję można pobrać z Naszej strony – zakładka:
Informacje dla Wnioskodawców –  Formularze wniosków i umów bądź ze strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl (przejdź do strony) oraz ze strony ARiMR (przejdź do strony).

Zostaw Komentarz