• Gmina Rościszewo
  Gmina Rościszewo
 • Gmina Sierpc
  Gmina Sierpc
 • Gmina Gozdowo
  Gmina Gozdowo
 • Miasto Sierpc
  Miasto Sierpc
 • Gmina Zawidz
  Gmina Zawidz
 • Gmina Sierpc
  Gmina Sierpc
 • Gmina Szczutowo
  Gmina Szczutowo
 • Gmina Szczutowo
  Gmina Szczutowo
 • Gmina Gozdowo
  Gmina Gozdowo
 • Miasto Sierpc
  Miasto Sierpc
 • Gmina Mochowo
  Gmina Mochowo
 • Gmina Rościszewo
  Gmina Rościszewo
 • Miasto Sierpc
  Miasto Sierpc
 • Miasto Sierpc
  Miasto Sierpc

Konsultacje w sprawie aktualizacji LSR na lata 2016-2022

W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na wniosek Zarządu LGD przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) dla obszaru Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022 – pobierz Wszelkie uzasadnione… Czytaj dalej Konsultacje w sprawie aktualizacji LSR na lata 2016-2022

KSOW: Konkurs – Najlepsza orkiestra dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich prowadzi IV edycję konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Konkurs jest adresowany do orkiestr dętych działających w województwie mazowieckim i zostanie przeprowadzony w dwóch etapach – etap I zgłoszenia pisemne;  etap… Czytaj dalej KSOW: Konkurs – Najlepsza orkiestra dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim

KSOW: Konkurs – Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim

wpis w: Bez kategorii | 0

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich prowadzi IV edycję konkursu na Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim. Konkurs jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania etc.) zamieszkałych stale na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest,… Czytaj dalej KSOW: Konkurs – Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim

Podejmowanie działalności gospodarczej – zaktualizowana instrukcja wniosku o płatność

wpis w: Bez kategorii | 0

Informujemy, iż została zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W instrukcji… Czytaj dalej Podejmowanie działalności gospodarczej – zaktualizowana instrukcja wniosku o płatność

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

wpis w: Bez kategorii | 0

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż podjął uchwałę o przystąpieniu do procedury zmiany kryteriów wyboru operacji. Potrzeba dokonania zmian podyktowana została doprecyzowaniem kryteriów wyboru zgodnie  z Wytyczną 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy… Czytaj dalej Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Posiedzenie Rady

W dniu 31 stycznia 2017 roku rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD “Sierpeckie Partnerstwo” dotyczące wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru wniosków 2/2016 i 3/2016. Informujemy, iż Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu Rady. Obrady zostaną wznowione w czwartek, tj.… Czytaj dalej Posiedzenie Rady

Facebook